Farní kostel Ostravice


je zasvěcen Nejsvětější Trojici. Kostel byl postaven roku 1789, je 26 m dlouhý a 9,40 m široký, je to jednoduchá stavba s rovným stropem. Ozdobou kostela je hlavní barokní oltář s uměleckým obrazem Nejsvětější Trojice od malíře Bohumíra Herberta z roku 1706. U hlavního oltáře jsou 4 dřevěné barokní sochy sv. Petra, sv. Pavla, sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého. Oltář pochází ze zrušeného klášterního kostela augustiniánů ve Fulneku. Na evangelní straně je boční oltář s obrazem Panny Marie Růžencové a s reliéfem sv. Barbory.

Až do roku 1784 patřila Ostravice i se svým dalekým okolím k frýdlantské farnosti. Počátke roku 1782 vydal rakouský císař Josef II. nařízení, aby byly zřízeny nové farnosti nebo lokálie (nesamostatné farnosti) a zbudovány nové kostely i farní budovy všude tam, kde jsou věřící oddělení od farního kostela horami, vodou, špatnými cestami, velkou vzdáleností a pod. V důsledku toho nařízení bylo během několika let zřízeno v Čechách a na Moravě 575 farností a lokálií. Tak také byly roku 1784 vyčleněny z Frýdlantu Metylovice, Čeladná a Ostravice. Metylovice už měly kostel. V Čeladné a Ostravici bylo třeba budovat vše, včetně školy, patřící k pojmu farnosti. Kostely byly stavěny narychlo podle jednotného jednoduchého plánu a byly vybavovány zařízením ze zrušených klášterních a poutních kostelů. Se tavbou kostela na Ostravici se začalo až roku 1788. Dostavěn byl koncem roku 1789 a byl vybaven hlavním oltářem a křtitelnicí. Kostel byl posvěcen a předán do užívání na podzim roku 1790. Až do roku 1911 patřila do zdejší farnosti i Bílá s osadami a samotami až ke slovenským hranicím.


ZPĚT