Sv. Bedřich
(† 1175)

Narodil se nedaleko fríského hlavního města Leeuwardenu, ve vsi Hallum nedaleko moře, kolem roku 1120, ve velmi chudé rodině. Je nejvýznamnější světec fríského národa.

Jako chlapec pásl ovce a stavěl si oltáříky z kamínků, u nichž klečel a modlil se. Když jeho matka Suitgerda ovdověla, uskromnila se a poslala chlapce do křesťanských škol.
Sv. Bedřich studoval na vyšší klášterní škole v Münsteru, hlavním městě Vestfálska. Pak se vrátil do Hallumu a časem se stal v rodné vsi farářem. V roce 1163 založil u obce premonstrátský klášter s kostelem Panny Marie.

Sv. Bedřich měl pevnou oporu v premonstrátském klášteře v Utrechtu a spravoval oba venkovské kláštery až do své smrti. Zemřel 3. března 1175, o tři dny později byl pohřben
v chrámě, který sám postavil a jenž se později stal poutním místem. Byl však zničen kalvinisty na přelomu 16. a 17. století. Ostatky sv. Bedřicha jsou uloženy od roku 1617
v premonstrátském klášteře v Hanau v Hesensku.

ZPĚT